Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ

Topolya

Kodály Zoltán MMK
Topolya

Ady Endre a művészetekben...


A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ közművelődési programjainak célja elsősorban a Községünk magyar fiataljainak, gyerekeknek, felnőtteknek a megismertetése a művészeti ágak munkájával, szépségével és az emberek bekapcsolása a művészeti csoporotok valamelyikébe.

A 2019-ez évben tájolandó közművelődési programunk tematikája Ady Endre, halálának 100. évforulója alkalmából. A vers és prózamondók Ady Endre versekkel mutatkoznak be különböző korszakok megvillantásával.

Központunk évek óta jó kapcsolatot tart fenn a falvakban működő iskolákkal. Minden évben (amikor lehetőségeink megengedik) nagy érdeklődés várja műsorainkat, amellyel ösztönözzük a helyi embereket, fiatalokat, hogy érdemes bekapcsolódni a falvakban működő művelődési egyesületek valamelyik csoportjába.

Kimagasló szakmai munka és előadói színvonal biztosítja, hogy a 2019-es közművelődési programunk is nagy látogatottságnak és sikernek örvend.